Vedomostná súťaž MCH – zrušená

Informácia o zrušení súťaže