Vianočný miniskok v králičom hope 1, 2

Milí chovatelia,

pozývame vás a hlavne deti na Vianočný miniskok 1 a Vianočný miniskok 2. Želáme veľa úspechov v pretekoch.

prihláška_-_vianočný_miniskok_1

prihláška_-_vianočný_miniskok_2

 

Bližšie informácie na:

https://kralicihopdatabaza.weebly.com/