Vyhláška MPaRV SR

Dobrý deň,

na nižšieuvedenej web. adrese vám dávame do pozornosti:

Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Vyhláška o.i. zahŕňa Všeobecné požiadavky na chovné zariadenia, osobitné požiadavky na ochranu mačiek, fretiek, hlodavcov, králikov, vtákov, plazov, obojživelníkov, okrasných rýb a ich chovné zariadenia

https://www.epi.sk/zz/2020-283

 

Sekretariát SZCH