XXII. CVZ a III. Vyšehrádska výstava

Milí chovatelia,

dovoľujeme si vám oznámiť, že XXII. CVZ a III. Vyšehrádska výstava sa uskutočnia v dňoch 23. – 24. 11. 2019 s tým rozdielom, že výstava bude pre žiakov ZŠ a študentov OŠ otvorená už v piatok, t.j. 22. 11. 2019 od 9,00 hod.  do 12,00 hod.  Pre ostatnú verejnosť (spojenú s predajom zvierat) bude otvorené v sobotu, t.j. 23. 11. 2019 od 9,00 hod. do 17,00 hod., ako aj v nedeľu, t.j. 24. 11. 2019 od 9,00 hod. do 15,00 hod.

prihláška na CV 2019

výstavné podmienky 2019

plagat A3_2019

Veterinárne podmienky

Využite možnosť elektronického prihlasovania cez: www.cschbohdalov.cz – podtitulok: XXII. CVZ Nitra 22.-24.11.2019

https://www.cschbohdalov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=490:xxii-cvz-nitra-22-24-11-2019&catid=104:xxii-cvz-nitra-22-24-11-2019&Itemid=121

Mladí chovatelia – je nutné v Prihláške zadať rok narodenia chovateľa, inak vás systém zaradí ako „dospelý chovateľ“, od čoho sa odvíja úhrada výstavných poplatkov – klietkovné, ako aj umiestnenie  zvierat v pavilónoch.

Tešíme sa na vašu účasť.

S pozdravom,

sekretariát SZCH