XXV. CVZ 2022

Dobrý deň milí chovatelia,

v prílohe vám zasielame Prihlášku a Výstavné podmienky na XXV. CVZ 2022. Veríme, že sa opäť vidíme a naše výsledky v chovateľstve ukážeme aj verejnosti. Výstava pre verejnosť je sprístupnená 5. – 6. 11. 2022.

sekretariát SZCH

Prihláška na CV 2022

Výstavné podmienky+ prihláška na CV Nitra

 

Prihlášky je možné posielať aj on-line pomocou vyplnenia webového formulára na stránkach SZCH do 21. 10. 2022

                                         https://cschbohdalov.cz/nitra/

Chovatelia, ktorí uviedli svoju e-mailovú adresu na Prihláške, bude zaslaný Preukaz vystavovateľa aj s číslami klietok na e-mailovú adresu.