Zápisnica zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov

Dobrý deň,

v prílohe vám zasielame Zápisnicu zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 6. 2021 v Žiline – Strážov

 

Zápisnica zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov d ňa 17.6.2021