Republiková rada SZCH

Zloženie Republikovej rady SZCH:

 

Predseda – Ing. Henžel Štefan
Tajomníčka – Mgr. Babjaková Gabriela
Podpredseda – Juraj Majerský
ÚOK KR/Králiky – Sládek Maroš
ÚOK AR/Akv.rybičky – Malcher Róbert
ÚOK OaK/Ovce a kozy – Mgr. Ing. Dubravská Jarmila,PhD.
ÚOK HY/Hydina – Špaňúr Jozef
ÚOK HO/Holuby – Čierťaský Roman
ÚOK EX/Exot.vtáky – Kozej Miroslav
ÚOK KN/Spev.kanáriky – Bc.  Kubík Vladimír
ÚOK MKL/Mládež – Balušík Martin

Oblastné výbory:
Banská Bystrica – Ing. Perončík Ján
Bratislava – Bartal Ľudovít
Komárno – Ing. Ficza Viktor
Košice – mesto  – Bocko Boris
Košice – okolie  – Nagy Jaroslav
Kysuce – Jopčíková  Štefánia
Levice – Kocian Marek
Liptov – Salva Laurinec
Magura – Bardejov  – Ing. Choma Matúš
Malokarpatský – Kotes Boris
Martin – Líška Ivan
Michalovce – Ing. Marek Žofčák
Myjava – Majtán Pavol
Nitra – Kováčik  Pavol
Orava – Ing. MVDr. Bystriansky Blažej
Pohronie – Lupták  Ján
Poprad – Juhás  Jaroslav
Považská Bystrica – Ing. Želiar Michal
Prešov – Ing. Macko Marián
Prievidza – Radim Oravec
Rimavská Sobota –  Farkaš  Ľubomír
Senica – Kováč Jaroslav
Spišská Nová Ves – Forberger Štefan
Topoľčany – Matuška Milan
Trebišov – Truchan  Miroslav
Trenčín – Golán Matúš
Trnavský región – Čapkovič Ján
Vihorlat – Humenné – Rada Dušan
Vranov nad Topľou –  Musák Martin
Zvolen – Mgr. Adamec Michal
Žilina – Mgr. Holeša Jaroslav

Prizývaní členovia za komisie:

Morčatá – Ing. Alena Mikulínová

Králičí hop – Pieger Emil

 

Ústredná kontrolná komisia:
Predseda Lenárth Milan