Tituly Šampión

Každý králik, ktorý získal 3 certifikáty v danej disciplíne od dvoch alebo viacerých zodpovedných usporiadateľov získava titul Šampión (Champion) (skratka Ch). Tento titul sa stáva po schválení evidenciou Výkonnostných preukazov trvalou súčasťou mena králika, uvádza sa pred menom králika.

Ak králik získa kvalifikáciu na titul Šampión v dvoch disciplínach, získava titul Great Champion (skratka GtCh), ak králik získa kvalifikáciu v troch disciplínach, získava titul Super Champion (skratka SCh), ak získa kvalifikáciu vo všetkých 4 disciplínach, dostane titul Grand Champion (skratka GdCh).


Certifikát môže byť udelený králikovi v elitnej triede rovinnej dráhy alebo parkúru za týchto troch podmienok:

  • králik zvíťazil v elitnej triede
  • v súťaži bolo minimálne 10 účastníkov
  • králik urobil v súťaži maximálne 2 chyby.

Certifikát môže byť udelený králikovi v skoku do diaľky alebo do výšky pri splnení týchto troch podmienok:

  • králik zvíťazil
  • v súťaži bolo minimálne 10 pretekárov
  • králik prekonal výšku minimálne 70 cm, alebo diaľku minimálne 180 cm.

Certifikát sa udeľuje vždy víťaznému tímu. V prípade 50 a viac účastníkov pretekov, sa certifikát udeľuje králikom na prvom a druhom mieste. V prípade 100 a viac účastníkov, sa certifikát udeľuje umiestneným na prvom, druhom a treťom mieste.

Získanie certifikátu (skratka Cert) zapisuje zodpovedný usporiadateľ do Výkonnostného preukazu, prípadne vydá písomné potvrdenie.

Pre zisk Certifikátu možno započítať spätne tuzemské i zahraničné súťaže za splnenia nasledujúcich podmienok:

  • Ide o oficiálne preteky
  • Výsledok sa dá overiť z oficiálnych výsledkových listín
  • Výsledok je zapísaný a potvrdený vo Výkonnostnom preukaze.

O udelenie titulu je nutné oficiálne požiadať zodpovedného funkcionára SZCH. Udelenie titulu sa vzťahuje na králika, preto je možné do žiadosti o udelenie zaradiť aj výkony králika s rôznymi pretekármi (vodičmi v rôznych tímoch).


Zoznam udelených certifikátov SZCH:

Certifikáty

 


Slovenskí Šampióni: http://szch.sk/sampioni-v-kralicom-hope/

 


Slovenský Šampionát – najlepší slovenský králik:

Šampionát