XXV. CVZ 2022

Dobrý deň milí chovatelia,

v prílohe vám zasielame Prihlášku a Výstavné podmienky na XXV. CVZ 2022. Veríme, že sa opäť vidíme a naše výsledky v chovateľstve ukážeme aj verejnosti. Výstava pre verejnosť je sprístupnená 5. – 6. 11. 2022.

sekretariát SZCH

Aktuálne informácie

Aktualne-informacie-5.-8.-2022-

Nový kurz adeptov na posudzovanie hydiny

Dobrý deň,

ÚOK hydiny otvára v roku 2023 kurz adeptov na posudzovanie hydiny.

Záujemci sa môžu prihlásiť  formou dotazníka do 20. 12. 2022.

 

adepti-dotazník

OZNAM

Dobrý deň,

dovoľujeme si vám oznámiť, že dňom 6. 9. 2022 nie je k dispozícii web stránka szchdz.sk, ako aj e-mailové adresy na sekretariat@szchdz, tajomnik@szchdz, ekonom@szchdz. V platnosti sú všetky adresy pod „szch“ tak, ako v minulom období.

S pozdravom,

sekretariát SZCH

ORNITA – VTÁČÍ SVET

Plagát-Orntita22-FIN

XIII Zjazd SZCH

XIII. Zjazd SZCH – zápisnica

XIII. Zjazd SZCH – uznesenia

Predsedníctvo SZCH 2022 – 2026

K XIII. zjazdu Volebný poriadok

K XIII. zjazdu Rokovací poriadok

Kontakty

Slovenský   zväz chovateľov  je  dobrovoľné  záujmové združenie občanov  vzniknuté  na základe  zákona  Národnej   rady    Slovenskej  republiky   č.  83/1990 Zb. o združovaní   občanov  v   znení  neskorších  predpisov.  Združuje predovšetkým chovateľov drobných zvierat s cieľom  zachovať genofond existujúcich čistokrvných – hlavne   národných  plemien,  ktoré  sú  duchovným  dedičstvom,

HOP Z LETA

Propozície-Hop-z-leta-2021

XXX. Oblastná výstava zvierat Žiar nad Hronom

Dobrý deň priatelia chovatelia,

 

V prílohe posielam propozície, prihlášku, pozvánku a plagát na našu JUBILEJNÚ XXX. Oblastnú výstavu zvierat Žiar nad Hr. 2021.

Termín uzávierky prihlášok je 19.9.21. Komu je jednoduchšie doneste mi prihlášky aj výstavné poplatky na našu Burzu dňa 12.9.21.

 

Pripomínam,

LAUGARICIO CUP 2021

1_Pozvanie_prihovor Laugaricio CUP 2021

2_Vystavné podmienky _Laugariciocup 2021 pr 3

Prihlaska_ laugariciocup 2021