Odporúčaný príspevok

Obežník 12/2022

Obežník 2022 final.

 

dooobjednávka obrúčkyhydina-holuby 2023

Doobjednávka exotárskych obrúčok všeob 2023doc

objednávka obrúčky hydina holuby 2024

 

 

 

Odporúčaný príspevok

Majstrovstvá sveta exotických vtákov 2023 – Neapol

Dobrý deň milí chovatelia,

dávame vám na vedomie, že majstrovstvá sveta exotických vtákov sa budú konať 20. – 22. 1. 2023 v Taliansku, mesto Neapol.

V prílohe pripájame prihlášku, ktorú je potrebné vyplnenú zaslať na kontaktný mail (mariosec@yahoo.com) uvedený v prihláške do 14. 12. 2022.

Prihlaska-Neapol2023 Cista

 

Odporúčaný príspevok

Drobnochovatelia v meste pod Zoborom

 

Milí  chovatelia,

v prílohe vám posielame PDF strany s článkom o výstave zvierat, ktorá vyšla v týždenníku Roľnícke noviny č. 46.
CHOVATEL
Prajeme pekný deň všetkým chovateľom.

 

Sekretariát SZCH

Odporúčaný príspevok

Národná výstava holubov, hydiny a králikov s medzinárodnou účasťou Kielce, Poľsko

Dobrý deň milí chovatelia,

v prílohách vám zasielame Propozície a Prihlášku na Národnú výstavu holubov, hydiny a králikov s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v Kielce – Poľsko v dňoch 17. – 18. 12. 2022

PROPOZÍCIE KIELCE (PL) 2022

 

PRIHLÁŠKA KIELCE 2022

 

sekretariát SZCH

Odporúčaný príspevok

LAUGARICIO CUP 2022, 12. memoriál R. Mojžiša, 13. špeciálna výstava nutrií, Trenčianske Stankovce

LAUGARICIO CUP 2022 TRENČIANSKA INTER REGIONÁLNA VÝSTAVA ZVIERAT

  1. – 23. október 2022 Trenčianske Stankovce 

Pozvánka 

 

Ctení priatelia chovatelia, dovoľte nám, aby sme Vás v mene Slovenského zväzu chovateľov – základnej organizácie Trenčianske Stankovce a našich partnerov pozvali k účasti na výstave zvierat LAUGARICIO CUP 2022 TRENČIANSKA INTER REGIONÁLNA VÝSTAVA ZVIERAT o titul majstra a šampióna Trenčianskeho kraja . 12.memoriál R.Mojžiša , 13. špeciálna výstava nutrii 22. – 23. október 2022 Trenčianske Stankovce

 

Ctení priatelia, plne si uvedomujeme túžbu chovateľov stretávať sa, porovnávať, a hlavne prezentovať výsledky svojej práce širokej odbornej verejnosti.

 

S úctou Vás pozývame k účasti na výstave LAUGARICIO CUP 2022 TRENČIANSKA INTER REGIONÁLNA VÝSTAVA ZVIERAT, ktorú pre Vás opäť pripravujeme v priestoroch areálu Základnej školy Jána Lipského Trenčianske Stankovce. Ročník 2021 nám potvrdil ,že naša voľba ,snaha a vykonaná práca priniesla očakávaný chovateľský sviatok ,ktorý potešil vystavovateľov a návštevníkov z viacerých krajín. Priniesol nám hlavne motiváciu do budúcnosti, kde chceme ešte napredovať v spríjemnení celého podujatia . Veríme že sa nám to podarí a ponúkneme Vám ešte príjemnejšie podujatie so sprievodnými akciami a službami.

 

Výstava bude medzinárodnou prehliadkou chovateľského umu, kde porovnáme a verejnosti predstavíme výsledky práce chovateľov nielen z nášho Trenčianskeho regiónu ,ale i zahraničných vystavovateľov , ktorí budú prezentovať širokú paletu tradičných, ale i menej známych plemien hydiny, holubov, králikov a rôznych farebných rázov nutrií. Už niekoľko rokov je na našej výstave samozrejmosťou katalóg s bodovým hodnotením.

Zvieratá budú hodnotiť uznávaní posudzovatelia z rôznych krajín . Pre tie najúspešnejšie sú pripravené hodnotné ocenenia. Okrem hlavných titulov MAJSTER LAUGARICIO , ŠAMPIÓN LAUGARICIO, čestných cien, je pripravené i množstvo privátnych ocenení a prémií venovaných od sponzorov. Výstava bude mať nielen prezentačnú, ale i edukačnú časť ,ktorá bude zameraná okrem samotnej expozície na poradenstvo v chove, a na zoo veterinárnu prevenciu .

 

Počas celej výstavy seminára bude k dispozícií „Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj, ktorá bude poskytovať poradenstvo a informácie o PROGRAME ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020.

 

Ctení priatelia ,veríme ,že prídete zabojovať o hlavné tituly v každej kategórii. Slávnostné ukončenie výstavy s tradičným odovzdávaním ocenení sa uskutoční v nedeľu 23. októbra 2021 o 13:00 hodine na nádvorí výstavy. Ctení priatelia ,veríme, že prijmete naše srdečné pozvanie a prezentáciou Vašich chovov obohatíte túto výstavu, ktorá bude oslavou chovateľskej práce a motiváciou nielen pre účastníkov výstavy, ale najmä pre návštevníkov so záujmom o kúpu chovných zvierat a pre budúce generácie chovateľov. Ctení priatelia, pre kvalitné zvládnutie príprav a priebehu výstavy Vás prosíme o korektné vyplnenie a dochvíľne podanie prihlášok s uzávierkou 5. oktobra  2022

 

Na Vašu účasť sa za výstavný výbor teší:    Žuffa  Peter

 

Všetky dokumenty  môžete najsť na odkaze:

http://szchstankovce.szm.com/laugariciocup.htm

 

 

 

Žuffa  Peter

http://szchstankovce.szm.com/laugariciocup.htm

Odporúčaný príspevok

OZNAM

Dobrý deň,

dovoľujeme si vám oznámiť, že dňom 6. 9. 2022 nie je k dispozícii web stránka szchdz.sk, ako aj e-mailové adresy na sekretariat@szchdz, tajomnik@szchdz, ekonom@szchdz. V platnosti sú všetky adresy pod „szch“ tak, ako v minulom období.

S pozdravom,

sekretariát SZCH

Odporúčaný príspevok

Nový vzorník plemien králikov

Dobrý deň milí chovatelia,

dávame vám na vedomie, že bol vyhotovený nový Vzorník plemien králikov. Vzorník je k dispozícii na sekretariáte SZCH v Bratislave. Záujemci, prosíme, hláste sa  písomnou formou na: sekretariat@szch.sk.

 

Vzorník králikov

Ďakujeme.

Sekretariát SZCH

Odporúčaný príspevok

XXVII. celoštátna výstava mladých králikov

Dobrý deň milí chovatelia a priatelia,

ZO SZCH Stará Ľubovňa vám zasiela pozvánku na XXVII. celoštátnu výstavu mladých králikov, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. – 29. 8. 2021 v halách areálu Nestville parku, Hniezdne.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

Plagát CVMK 2021

 

výstavné podmienky CVMK – Hniezdne 2021

 

Prihláška CVMK Hniezdne 2021

Odporúčaný príspevok

Tlačivá

 

adepti dotazník

Záznam o vykonanej kontrole liahne

Hodnotiaci hárok hydina

Protokol z uznávania liahne

Hlásenie o uskutočnenej výstave

Návrh na udelenie zväz.vyznamenania

Potvrdenka za posudzovanie

Evidenčný list Klubu SZCH

Oznámenie o pripravovaných výstavách

Uznávací protokol_hydina_ SZCH

Dotaznik_Disc. senát-1

Evidenčný list člena Slovensky zväz chovateľov

Evidenčný list člena SZCH – mladý chovateľ

Prihláška za člena SZCH

Návrh na zahraničnú pracovnú cestu

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty

Súhlas dotknutej osoby

Žiadosť o PCH Hol

Smernice pre uznávanie PCH holubov

Prihláška na UZNANIE-KONTROLOVANÉHO-CHOVU-KRÁLIKOV

prihlaska na uznanie chovu VYSKUM_REGEN

Kontrola liahne

Protokol o uznaní liahne

žiadosť o uznanie liahne

Doobjednávka exotárskych obrúčok všeob 2023doc

objednávka obrúčky hydina holuby 2024

dooobjednávka obrúčkyhydina-holuby 2023

 

 

 

 

 

 

Stretnutie mladých chovateľov 2023

Dobrý deň,

uverejňujeme Propozície na stretnutie Mladých chovateľov 2023. Tešíme sa na účasť mladých chovateľov, samozrejme ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájajú do krúžkov pre mladých chovateľov.

 

smernice_súťaže