Malokarpatská oblastná výstava v Ivanke pri Dunaji

Malokarpatská oblastná výstava v Ivanke pri Dunaji

V dňoch 22. – 24. septembra 2017 ZO SZCH Ivanka pri Dunaji pri príležitosti 30. výročia založenia základnej organizácie usporiada Malokarpatskú oblastnú výstavu drobných zvierat.
Výstava bude v priestoroch Spojenej školy, ul SNP 30,

Kalendár výstav 2017

Kalendár výstav 2017

Súťaž výrobkov z ovčieho, kozieho a kravského mlieka

Dobrý deň milovníci syrov, chovatelia oviec, kôz a hovädzieho dobytka ,

dňa 18. 8. 2017 sa v AX Nitra uskutoční súťaž výrobkov z ovčieho, kozieho a kravského mlieka na spomienku Doc. Ing. Egona Gyarmathyho, CSc. – viď prílohy

 

2017_08_18_program_Memoriál

 

2017_08_18_syry_A4

Informácia o doplnení zoznamu inváznych nepôvodných druhov

Oznámenie_o_doplnení_zoznamu_inváznych druhov

 

2016_1141

 

2017_1263

10. propagačná výstava drobných zvierat – Skýcov

 

 

prihl_skycov

 

 

prop_skycov

12. národná výstava hospodárskych zvierat

NVHZ plagat 2017

Vedomostná súťaž mladých chovateľov – vyhodnotenie

súťaž ml. ch.

Zasadnutie Ústrednej odbornej komisie exotického vtáctva

Dňa 17.6.2017 sa konalo zasadnutie UOEK v Kálnici

PROGRAM:

1. Úvod – p. Kozej

2. Informácia zo zasadnutia PRR SZCH 25.3. 2017 – p. Kozej

3. XII.Medzinárodný seminár chovateľov papagájov – p.Pavlech

4. Školenie posudzovateľov:miesto,návrh programu  -p.Chudada

–  pri výstave Vtáčí svet 7.10.2017 v Mníchovej Lehote

Podmienky pre výstavu na AX 25. -26.11.2017

Dobrý deň milí chovatelia,

v prílohách vám zasielame Podmienky pre výstavu na AX k 22. – 26. 11. 2017 a Osvedčenia pre vtáky, ktoré sa týkajú XX. CVZ a II. Vyšehradskej výstavy zvierat, ktoré sa budú konať v dňoch 25. a

Vedomostná súťaž mladých chovateľov

Vedomostná-súťaž-mladých-chovateľov5