Category Archives: Mládež

Bulletin VSMCH, Pozvánka

Bulletin VSMCH 2016 

POZVÁNKA na VSMCH 2016

Súťaž MCH Žilina 26. – 28. 08. 2016

vzor

prihláška

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ MLADÝCH CHOVATEĽOV 2016

Aj tento rok sa uskutoční vedomostná súťaž mladých chovateľov

Súťaže sa zúčastňujú MCH v dvoch kategóriách, a to vo veku od 6 do14 rokov a od 15 do 18 rokov, v chovateľských odboroch záujmovej sféry Slovenského väzu chovateľov (chov holubov, hrabavej a vodnej hydiny, králikov, akváriových

Informácie o vedomostnej súťaži mladých chovateľov v r. 2016

Informácie o vedomostnej súťaži mladých chovateľov v r. 2016 v skratke:

Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách, a to od 6 do 14 rokov a od 15 do 18 rokov, v chovateľských odbornostiach ktoré zastrešuje SZCH – holuby, hydina, králiky, králičí hop, akváriová rybky, teráriové zvieratá, z odborností mimo