Ocenenie pri príležitosti 50. výročia Ustanovujúceho zjazdu SZCH

Dobrý deň,

chceli by sme  poprosiť  funkcionárov Oblastných výborov navrhnúť jedného svojho člena z Oblastného výboru na ocenenie – vyznamenanie plaketou pri príležitosti „50-teho výročia Ustanovujúceho zjazdu SZCH“

Termín zaslania návrhov na sekretariát SZCH: do 15 9. 2019

Návrh na udelenie Plaketa 50

 

Ďakujeme.

 

S pozdravom,

sekretariát

Oznam o uvedení do činnosti novej web. stránky SZCH

Oznamujeme našej členskej základni SZCH, že v súlade s bodom č. 7
Koncepcie rozvoja SZCH na roky 2018 – 2020, ktorá bola prednesená na XII.
Zjazde SZCH dňa 28. apríla 2018 vo Vrútkach, postupne od 15. 6. 2019
uvádzame do

Vzorník plemien holubov

Milí chovatelia,

SZCH v spolupráci s ÚOK holuby pripravili tlač Vzorníka plemien holubov, cena  je 40,- € + 4,50 € manipulačné.  Žiadame záujemcov o kúpu a zabezpečenie Vzorníka, aby nahlásili svoj záujem na sekretariát SZCH: sekretariat@szch.sk

 

 

 

Ukážka vzorníku HO

„Potulky vidiekom“

Potulky SPM – prezentácia

 

mapa potulky 2020 v SPM

VII. Špeciálna Klubová výstava Liptovského Lyska

Kalendár výstav 2020

Kalendár-výstav-2020-1 (2)

Medzinárodné školenie posudzovateľov hydiny

Zápisnica zo zasadnutia exotárskej komisie SZCH

Dobrý deň milí chovatelia,

v prílohe vám zasielame Zápisnicu zo zasadnutia exotárskej komisie SZCH, ktoré sa konalo v Piešťanoch dňa 4. 7. 2020

 

ZÁPISNICA ÚOEK

Zasadnutie ÚOK pre prácu s mládežou

Dobrý deň,

 

v prílohe vám zasielame Záväznú návratku na zasadnutie ÚOK pre prácu s mládežou s vedením SZCH. Návratku prosíme zaslať na sekretariát@szch.sk do 7. 8. 2020.

 

Ďakujeme.

 

Návratka na aktív MCH

Obežník júl 2020

Dobrý deň,

pre informáciu chovateľov a vystavovateľov zverejňujeme  „Obežník júl 2020“

obežník júl 2020 opr

S pozdravom,

sekretariát SZCH

 

XXIII. CVZ 2020 Zasadnutie VV

XXIII. CVZ 2020 Zasadnutie VV

XXVI. celoštátna výstava mladých králikov Hniezdne 2020

P R I H L Á Š K A CVMK – Hniezdne 2020

výstavné podmienky CVMK – Hniezdne 2020

Obrúčky na rok 2020

Dobrý deň,

týmto vám dávame na vedomie, že na sekretariáte sú k dispozícii obrúčky na rok 2020:

priemer 7, 8,  10, 11, 12, 24, 27

V prípade potreby, zašlite písomnú objednávku (poštou alebo e-mailom) na:

SZCH

Krížna 44

824 76 Bratislava

e-mail: sekretariat@szch.sk