Pozor! Nová e-mailová adresa na sekretariáte

Dobrý deň,

dňom 1. 12. 2020 prestane platiť e-mailová adresa Mgr. Gabriely Babjakovej:

szch.sekretariat@stonline.sk, mení sa  na ekonom@szch.sk

XXIII. CVZ 2020 – Oznam o neuskutočnení výstavy

Milí chovatelia,

v prílohe vám zasielame oficiálne stanovisko P RR SZCH, v ktorom s poľutovaním oznamujeme, že sa XXIII. CVZ 2020 ako aj všetky sprievodné podujatia NEUSKUTOČNIA.

Ext.list. 302 2020 Oznam o neuskutočnení výstavy

 

sekretariát SZCH

XXIII. CVZ – zmena termínu výstavy, tlačivá, informácie

Milí chovatelia,

dovoľujeme si vám oznámiť, že z dôvodu opatrení zo šírenia pandémie COVID 19 sa XXIII. CVZ , IV. Medzinárodná výstava zvierat Vyšehradskej štvorky  a V. Majstrovstvá Slovenska v Králičom hope  uskutočnia v dňoch 11. – 13. 12. 2020 na AX

Oznam o uvedení do činnosti novej web. stránky SZCH

Oznamujeme našej členskej základni SZCH, že v súlade s bodom č. 7
Koncepcie rozvoja SZCH na roky 2018 – 2020, ktorá bola prednesená na XII.
Zjazde SZCH dňa 28. apríla 2018 vo Vrútkach, postupne od 15. 6. 2019
uvádzame do

Vzorník plemien holubov

Milí chovatelia,

SZCH v spolupráci s ÚOK holuby pripravili tlač Vzorníka plemien holubov, cena  je 40,- € + 4,50 € manipulačné.  Žiadame záujemcov o kúpu a zabezpečenie Vzorníka, aby nahlásili svoj záujem na sekretariát SZCH: sekretariat@szch.sk

 

 

 

Ukážka vzorníku HO

Tlačivá

adepti dotazník

Dotaznik_k_VP_zjazdu_

Doobjednávka exotárskych obrúčok všeob 2

dooobjednávka obrúčkyhydina-holuby

objednávka exotárskych obrúčok 2021

objednávka obrúčky hydina holuby 2021

Záznam o vykonanej kontrole liahne

Hodnotiaci hárok hydina

Protokol z uznávania liahne

Hlásenie o uskutočnenej výstave

Návrh na udelenie zväz.vyznamenania

Uznávanie chovov hydiny + Predsedovia oblastných uznávacích komisií pre kontrolované chovy hydiny

Vážení priatelia, v dôsledku vládnych opatrení sa väčšina výstav na Slovensku nekonala a z toho istého dôvodu nebolo možné uskutočniť ani školenie posudzovateľov, tak Vám zasielame usmernenie na uznávanie diferencovaných chovov hydiny, ktoré bolo prijaté na zasadnutí ÚOK Hy dňa

Predajná virtuálna výstava – oznam

Vážení chovatelé,

z důvodu zrušení řady výstav jsme pro vás připravili prodejní virtuální výstavu.

Chovatel zadá zvířata, která chce prodat obdobně jako na běžnou výstavu.
Doplní ocenění, popis zvířete, může přidat obrázek, oceňovací lístek rodokmen.
Uvede místo a způsob předání zvířete.

Informácia ohľadne výstav v Českej republike

MORAVIA Brno 5. – 6. 12. 2020 – výstava je zrušena bez náhrady z důvodu pandemie

CV Chovatel Lysá nad Labem 13. – 14. 11. 2020  přesunuta na 15. – 16. ledna 2021

Kalendár výstav 2020

Chovateľské podujatia ako výstavy, hodnotenia, súťaže a pod. je možné konať len za  predpokladu, že organizátori zabezpečia dodržanie aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (počet osôb, vzdialenosti osôb, aktuálne testy na COVID-19, súhlas od regionálneho úradu verejného zdravotníctva na konanie

Opustil naše rady – p. Dušan Barlík

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým chovateľom, že dňa 12. 11. 2020 v nočných hodinách opustil naše rady dlhoročný chovateľ, priateľ, predseda komisie Králičí hop, vydavateľ časopisu CHOVATEĽ

                           

P RR – členovia

P RR k 11 2020

Mor králikov stále aktuálnejší

Prevzaté z českého CHOVATEĽA – www.cschdz.eu

Podľa zistených výsledkov u chovateľov v Čechách, sa čoraz viac  v chovoch králikov vyskytuje vírus moru králikov 2. typu (RHD 2). Používané vakcíny proti RHD 1 nezabezpečujú spoľahlivú ochranu proti infekcii spôsobenú RHD 2. Pokiaľ

Potvrdenie pre chovateľov

Dobrý deň,

v prílohe vám zasielame Externý list zo Sekretariátu SZCH, ktorý, po potvrdení štatutárov OV SZCH, ZO SZCH môžu naši chovatelia predložiť pri prechode medzi okresmi z dôvodu chovu zvierat

Ext. list 294 2020 Potvrdenie Corona