Category Archives: Holuby

Rodokmene – XXI. CVZ 2018

Dobrý deň milí chovatelia,

o nevyzdvihnuté rodokmene predaných zvierat na XXI. CVZ 2018 je možné do 20. 12. 2018 požiadať na mob. čísle 0905 136 936 formou sms, príp. na mail: 66arara@gmail.com. V správe prosíme uviesť: č. kl., plemeno, meno majiteľa a

Zápisnica zo zasadnitia ÚOK Ho v Košiciach dňa 20.10.2018.

2018-10-20 zápisnica ÚOK Ho Košice

Posudzovatelia

 

Abecedný zoznam posudzovateľov holubov   Priezvisko a meno Adresa PSČ     Mesto Ulica   1. Nosál Miroslav Banská Bystrica Krátka 2 974 01 Predseda zboru posudzovateľov 2. Kováčik Pavol Mojmírovce Štefanovičová 38 951 15 Predseda ÚOK pre chov holubov 3. Bocko Boris Košice – Myslava Povrazova 219 040 16 Podpredseda ÚOK pre chov holubov 4. Podberský Ivo, Ing. Mojmírovce Ku Krížu 1207/34 951 15 Člen ÚOK pre chov holubov 5.

Kluby chovateľov holubov

 

Klub chovateľov letúnov a tipplerov

Peter Dobrucký, Tŕňova 27, 821 04 Bratislava   0903 391 247

Jozef Hrabal, Alej Slobody 1880/26, 026 01 Dolný Kubín

http//klubchovatelovletunovatipplerov.sk

 

Klub chovateľov slovenských hrvoliakov

Podberský Ivo st., Ku krížu 1207/34, 951 15  Mojmírovce

Ing. Krivosudský Ivan, 900 50  Kráľová pri

Obrúčkovanie

Analytický kľúč skupín holubov a veľkostí registračných obrúčok

Analytický kľúč skupín holubov:

1. Tvarové

2. Bradavičnaté

3. Sliepočky

4. Hrvoliaky

5. Farbisté

6. Bubláky

7. Štruktúrové

8. Sovky

9. Letúne

10. Hravé letom

        A K T U A L I Z O V A N Ý      Z O Z N

Zápisnica zo zasadnutia ÚOK Ho v Nitre dňa 1.9.2018

Milí chovatelia,

dňa 1.9.2018 sa po prvýkrát po aktíve holubárov konalo v Nitre zasadnutie ÚOK pre chov holubov, z ktorého závery Vám prinášame zverejnením tejto zápisnice.

2018-09-01 zápisnica ÚOKpCHH Nitra (3 final)

Vzorník plemien holubov

Milí chovatelia,

SZCH v spolupráci s ÚOK holuby pripravujú tlač Vzorníka plemien holubov, orientačná cena  je cca 35,- €.  Žiadame záujemcov o kúpu a zabezpečenie Vzorníka, aby nahlásili svoj záujem na sekretariát SZCH: sekretariat@szch.sk

 

Termín: vzorník by mal byť slávnostne pokrstený na

Ústredná odborná komisia

Zloženie Ústrednej odbornej komisie pre chov holubov:
Pavol Kováčik – predseda
Boris Bocko – podpredseda
Miroslav Nosál – predseda zboru posudzovateľov
Ing. Ivo Podberský
Peter Dobrucký
Ing. Marián Macko
Roman Čierťaský

 

Oficiálne potvrdenie MV SR štatutárov SZCH

V prílohe prikladáme potvrdenie MV SR štatutárov SZCH

 

3. ročník „Výstava národných plemien v skanzene Vychylovka 2018“

Vychylovka 2018