Category Archives: Holuby

Oboznámenie ČSCH o vtáčej chrípke

Oboznámenie Českého zväzu o vtáčej chrípke, ktorá bola pred dvomi rokmi v Čechách a vysvetlenie, že vtáčia chrípka sa nevzťahuje na holuby.

ČZCH

Zasadnutie sekcie holuby dňa 31.5.2019 v Chorvátskom Trogire

Zasadnutie 2019

 

Zápisnica ÚOK Ho Žilina 27.4.2019

2019-04-27 zápisnica ÚOK Ho Žilina 

Vedomostná súťaž mladých chovateľov 2019

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ MLADÝCH CHOVATEĽOV 2019

Prihl. na celoštátne kolo OV SZCH 2019

Súhlas rodičov

Informácie o vedomostnej súťaži MCH 2019

Bulletin_CVS_MCH_2019

Obežník – marec 2019

Obežník – marec 2019

XXII. CVZ a III. Vyšehrádska výstava

Milí chovatelia,

dovoľujeme si vám oznámiť, že XXII. CVZ a III. Vyšehrádska výstava sa uskutočnia v dňoch 23. – 24. 11. 2019 s tým rozdielom, že výstava bude pre žiakov ZŠ a študentov OŠ otvorená už v piatok, t.j. 22. 11. 2019

Zápisnica zo zasadnitia ÚOK Ho v Košiciach dňa 20.10.2018.

2018-10-20 zápisnica ÚOK Ho Košice

Posudzovatelia

 

Abecedný zoznam posudzovateľov holubov   Priezvisko a meno Adresa PSČ     Mesto Ulica   1. Nosál Miroslav Banská Bystrica Krátka 2 974 01 Predseda zboru posudzovateľov 2. Kováčik Pavol Mojmírovce Štefanovičová 38 951 15 Predseda ÚOK pre chov holubov 3. Bocko Boris Košice – Myslava Povrazova 219 040 16 Podpredseda ÚOK pre chov holubov 4. Podberský Ivo, Ing. Mojmírovce Ku Krížu 1207/34 951 15 Člen ÚOK pre chov holubov 5.

Kluby chovateľov holubov

 

Klub chovateľov letúnov a tipplerov

Peter Dobrucký, Tŕňova 27, 821 04 Bratislava   0903 391 247

Jozef Hrabal, Alej Slobody 1880/26, 026 01 Dolný Kubín

http//klubchovatelovletunovatipplerov.sk

 

Klub chovateľov slovenských hrvoliakov

Podberský Ivo st., Ku krížu 1207/34, 951 15  Mojmírovce

Ing. Krivosudský Ivan, 900 50  Kráľová pri

Obrúčkovanie

Analytický kľúč skupín holubov a veľkostí registračných obrúčok

Analytický kľúč skupín holubov:

1. Tvarové

2. Bradavičnaté

3. Sliepočky

4. Hrvoliaky

5. Farbisté

6. Bubláky

7. Štruktúrové

8. Sovky

9. Letúne

10. Hravé letom

        A K T U A L I Z O V A N Ý      Z O Z N