Archív kategorií: Holuby

Stretnutie mladých chovateľov 2023

Dobrý deň,

uverejňujeme Propozície na stretnutie Mladých chovateľov 2023. Tešíme sa na účasť mladých chovateľov, samozrejme ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájajú do krúžkov pre mladých chovateľov.

 

smernice_súťaže

Obežník 12/2022

Obežník 2022 final.

 

dooobjednávka obrúčkyhydina-holuby 2023

Doobjednávka exotárskych obrúčok všeob 2023doc

objednávka obrúčky hydina holuby 2024

 

 

 

Drobnochovatelia v meste pod Zoborom

 

Milí  chovatelia,

v prílohe vám posielame PDF strany s článkom o výstave zvierat, ktorá vyšla v týždenníku Roľnícke noviny č. 46.
CHOVATEL
Prajeme pekný deň všetkým chovateľom.

 

Sekretariát SZCH

Národná výstava holubov, hydiny a králikov s medzinárodnou účasťou Kielce, Poľsko

Dobrý deň milí chovatelia,

v prílohách vám zasielame Propozície a Prihlášku na Národnú výstavu holubov, hydiny a králikov s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v Kielce – Poľsko v dňoch 17. – 18. 12. 2022

PROPOZÍCIE KIELCE (PL) 2022

 

PRIHLÁŠKA KIELCE 2022

 

sekretariát SZCH

OZNAM

Dobrý deň,

dovoľujeme si vám oznámiť, že dňom 6. 9. 2022 nie je k dispozícii web stránka szchdz.sk, ako aj e-mailové adresy na sekretariat@szchdz, tajomnik@szchdz, ekonom@szchdz. V platnosti sú všetky adresy pod „szch“ tak, ako v minulom období.

S pozdravom,

sekretariát SZCH

Nový vzorník plemien králikov

Dobrý deň milí chovatelia,

dávame vám na vedomie, že bol vyhotovený nový Vzorník plemien králikov. Vzorník je k dispozícii na sekretariáte SZCH v Bratislave. Záujemci, prosíme, hláste sa  písomnou formou na: sekretariat@szch.sk.

 

Vzorník králikov

Ďakujeme.

Sekretariát SZCH

Dôležitý oznam

Vážení štatutári  ZO SZCH, OV SZCH a klubov SZCH

Tí, ktorým bol pridelený identifikátor – IČO, si musia zriadiť elektronickú schránku (elektronický podpis). Uvedené je potrebné  na komunikáciu so štátnymi orgánmi z dôvodu zasielania výpisov z registra MV SR. Aktuálne výpisy z MV SR sú  potrebné k  zdokladovaniu pri žiadosti o dotáciu na činnosť, súdne rozhodnutia o exekúciách a pod.

Postup na zriadenie elektronickej schránky nájdete na:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby : http: \\helpdesk.slovensko.sk\\new-incident\\

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1/

 

 

Mgr. Gabriela Babjaková

tajomníčka RR SZCH

 

 

 

 

 

 

Posudzovatelia

 

Abecedný zoznam posudzovateľov holubov

  Priezvisko a meno Adresa PSČ
    Mesto Ulica  
1.
Predseda zboru posudzovateľov
2. Kováčik Pavol Mojmírovce Štefanovičová 38 951 15
Predseda ÚOK pre chov holubov
3. Bocko Boris Košice – Myslava Povrazova 219 040 16
Podpredseda ÚOK pre chov holubov
4. Podberský Ivo, Ing. Mojmírovce Ku Krížu 1207/34 951 15
Člen ÚOK pre chov holubov
5.  Čierťaský Roman  Prestavlky  Horná Trnávka 11  966 05
Člen ÚOK pre chov holubov
6. Macko Marián, Ing. Veľký Šariš Dr. Greša 39 082 21
Člen ÚOK pre chov holubov
7. Kolenič Peter, Ing. Petrovany č.d. 555 082 53
Člen ÚOK pre chov holubov
8. Ambruš Bystrík, RNDr.,PhD. Bratislava Rybničná 32 831 06
9. Bielik Rastislav, Ing. Krakovany Južná 37 922 02
10.  Bodó Imrich  Gabčíkovo  Podzáhradná 220  930 05
11. Cintula Juraj Petrova Ves č.d. 79 908 44
12. Demeter Jozef, Ing. Žabokreky nad Nitrou č.d. 337 958 52
13. Dóža Juraj Prešov Magurská 10 080 01
14. Dudžák Peter Nálepkovo č.d. 471 053 33
15. Džujko Ján Humenné Brestovská 184 066 01
16. Firic Jozef Trnava Pažitná 62 917 01
17. Jakab Maroš  Hriadky Južná 97 076 22
18. Jakubička Jozef Veľké Ripňany Biskupová 3 956 07
19.  Ješko Ján Ing. Slovenská Kajňa Benkovce 139 094 02
20. Krivosudský Ivan, Ing. Kráľová pri Senci č.d. 596 900 50
21. Kukučka Michal Nitra Metodova 41 949 01
22. Lacko Ján Valaliky Lomená 20 044 13
23. Lacko Martin Valaliky Lomená 20 044 13
24. Lenárth Milan Martin Osloboditeľov 74 036 01
25. Leško Ján Horovce č.d. 49 072 02
26. Margetín Andrej, Bc. Chocholná – Velčice č.d. 302 913 04
 27.  Martinkovič Michal  Sekule Štúrova 366  908 80
28. Miča Milan Senica Železničná 373 905 01
29. Németh Attila Horné Saliby Malá 462 925 03
30. Petrík Michal Koniarovce č.d. 19 956 13
31. Podberský Ivo st. Mojmírovce Ku Krížu 1207/34 951 15
32. Stodola Ivan Považská Bystrica Gorkého 238/5 017 01
33. Szarka Štefan Dolné Saliby č.d. 562 925 02
34. Šípoš Ladislav Topoľčany Mojmírova 1281/63 955 01
35. Valach Ivan Levice  Textilná 17 934 01
36. Vaňo Jozef Nemčice  Kapustnícka 358 955 01
37. Vitáloš Róbert Jelka Hlavná 677 925 23
38. Vražba Marek, Ing. Čermany č.d. 41 958 06
39. Zaňát Miroslav Šajdíkove Humence č.d. 10 906 07
40. Žáková Dana Hlboké Košútovec 1028 906 31
41. Žigmond Ivan Veľké Kozmálovce č.d. 135 935 21
Kasan Emil – čestný posudzovateľ Hliník nad Hronom Dolná Ždaňa 32 966 01

Ústredná odborná komisia

Zloženie Ústrednej odbornej komisie pre chov holubov  2022-2026

  Predseda:

Čierťaský Roman, Prestavlky, Horná Trnávka 11 , 966 05  roman.ciertasky@gmail.com  , 421 903 667 190

Predseda zboru posudzovateľov: 

Kováčik Pavol ,Mojmírovce , Štefanovičová 38  ,951 15  ,kovacik.taran@gmail.com, 421 907 111 434

Podpredseda :

Podberský  Ivo, Ing.  ,Mojmírovce  ,Ku Krížu 1207/34, 951 15  ivkotarancan@yahoo.com, 421 915 833 091

Kolenič Peter Ing.  ,Petrovany  č.d. 555, 082 53 , pe.kol2256@gmail.com ,421 908 921 964

 

Krivosudský Ivan Ing.  ,Kráľová pri Senci , č.d. 596 900 50 ,  gentpoint@gmail.com , 421 915 833 105

Macko Marián Ing. , Veľký Šariš,  Dr. Grešša 39, 082 21, agromacko@gmail.com, 421 905 893 419

Cintula Juraj , Petrova Ves,  č.d. 79, 908 44 , j.cintula@gmail.com ,421 905 367 148